Vanaf 1 november 2021 zijn er extra regels over het chippen en registreren van honden. Dit is belangrijk voor iedereen die een hond houdt, fokt of importeert. Wat houden de regels in?

In de eerste plaats is het voor iedereen die een hond koopt, adopteert, overneemt, verkoopt of herplaatst belangrijk te weten dat dit alleen is toegestaan als de hond een chip, registratie op naam van de vorige houder en een EU-dierenpaspoort heeft. Als daar iets van ontbreekt zijn zowel verkoper als koper in overtreding.

Koopt of adopteert u een hond, vraag dan altijd om een registratiebewijs en een paspoort!

De houder van een hond is verplicht om alle wijzigingen binnen twee weken door te geven via een portaal. Denk hierbij aan zaken als een verhuizing, als u de hond herplaatst of als de hond overlijdt.

Pups
Voortaan moet elke pup die in Nederland geboren wordt binnen 7 weken na zijn geboorte een chip en een EU-dierenpaspoort krijgen. Het chipnummer moet beginnen met 528, de landcode van Nederland, en het paspoortnummer met 528-NL.

De dierenarts of chipper registreert de pup bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op naam van de fokker via een van de aangewezen portalen. De fokker moet daarvoor eerst een UBN (registratienummer) aanvragen bij RVO. Dat geldt ook voor iemand met een gelegenheidsnestje! De fokker zelf doet daarna nog een geboortemelding om de registratie compleet te maken. Dat moet binnen een week na het chippen gebeurd zijn en in elk geval voordat de pup naar een nieuwe houder gaat.

Als de pup naar een nieuwe houder gaat, moet de fokker zijn registratie binnen twee weken afmelden en moet de nieuwe houder de pup via een van de aangewezen portalen aanmelden op zijn naam en adres.

Honden uit het buitenland
Elke hond die uit het buitenland naar Nederland komt, moet een chip hebben. Komt hij uit een EU-land dan moet hij ook een EU-dierenpaspoort hebben.

Degene die de hond importeert moet de hond laten registreren bij een dierenarts op naam van de importeur. De importeur moet hiervoor een UBN hebben dat bij RVO kan worden aangevraagd. Dat geldt ook als een particulier zelf een hond uit het buitenland meeneemt of ophaalt! Koopt u dus een pup bij een buitenlandse fokker, dan moet u een UBN aanvragen en de registratie regelen via de dierenarts. Komt de hond van buiten de EU dan moet er ook een EU-dierenpaspoort worden aangeschaft.

Ook hier geldt dat zodra de hond naar een nieuwe houder gaat, de importeur zich binnen twee weken moet afmelden en de nieuwe houder de hond binnen twee weken moet aanmelden via een portaal. Dit moet ook als de importeur een rescue stichting is die officieel eigenaar van de hond blijft. De registratie moet namelijk op naam van de houder staan en dat is degene bij wie de hond langdurig verblijft.

Al aanwezige honden
Heeft u al een hond die na 1 april 2013 geboren of naar Nederland gekomen is? Dan moet deze al verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Wilt u de hond overdragen of gaat u naar het buitenland dan moet de hond ook een paspoort hebben.

Heeft u een oudere hond die nog niet onder deze verplichting valt? Dan hoeft u hem alleen te laten chippen en registreren en van een paspoort te laten voorzien als hij wordt overgedragen naar een nieuwe eigenaar of als u met hem naar het buitenland wilt.

Betere bestrijding malafide hondenhandel
In het nieuwe systeem wordt veel meer geregistreerd dan voorheen. Alle chippers van honden moeten zich registreren bij RVO en alle dierenartsen staan in het Diergeneeskunderegister. Er wordt bijgehouden welke chips met welke nummers worden uitgegeven aan welke chipper of dierenarts en welke paspoorten worden uitgegeven door welke dierenarts. Iedereen die een nestje fokt en iedereen die een hond importeert moet zich bij RVO registreren. Alle personen die betrokken zijn bij de aanschaf van een hond worden zo in beeld gebracht. Daardoor kan de malafide hondenhandel beter worden tegengegaan.

Meer informatie over chippen en registreren leest u op www.chipjedier.nl. Daar vindt u ook de aangewezen portalen.
Ook bij RVO vindt u informatie.

Bron: https://www.licg.nl