Laboratorium

De onderzoeken die intern gedaan kunnen worden: Chemisch bloedonderzoek (nieren, lever, eiwitten, calcium, glucose) Haematologisch bloedonderzoek FeLV/FIV – testen voor katten Ontlastingsonderzoek Urineonderzoek (chemisch, soortelijk gewicht, sediment (kristallen)) Progesteron – testen Celgetalbepalingen in melk Alle externe onderzoeken worden uitgevoerd door laboratoria van onder andere de universiteit van Utrecht, Euregio en het vet.med.lab, een groot Europees…